20 етажна жилищна сграда на бул. „Мир“ гр. Нижний Новгород Русия

Обект: 20 етажна жилищна сграда на бул. „Мир“ гр. Нижний Новгород Русия
Технически показатели
Ново жилищно строителство
Разгъната Застроена Площ      18500 м2
Възложител: ООО „Вереск“ – Н. Новгород
Гл. изпълнител:  „Унивесал строй“ ООО  Н.Новгород
Срок за изпълнение 12 месеца