Детски оздравителен лагер „Черноморски” и АИТ, к.к. Камчия, община Аврен

Обект: Детски оздравителен лагер „Черноморски” и АИТ, к.к. Камчия, община Аврен
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      42317 м2
Възложител: СОК „КАМЧИЯ” ЕАД  гр. София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 14 месееца

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни