Жилщна сграда п.х. 3572, кв. 31 гр. Петрич

Обект: Жилщна сграда п.х. 3572, кв. 31 гр. Петрич
Съвременна модерна сграда с подземни гаражи и модерни решения
Технически показатели
Възложител: Мантарлиев
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 12 месеца