Жилищна сграда, гр. Банско, кв.264, УПИ ХІV-168

Обект: Жилищна сграда, гр. Банско, кв.264, УПИ ХІV-168
Технически показатели
Ново строителство конструкции
Разгъната Застроена Площ      1650 м2
Възложител: ЕТ”Хриси – Пламен Арабаджиев”,
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 5 месеца (2007)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни