16 етажен жилищен блок гр. Нижний Новгород Русия

Обект: 16 етажен жилищен блок гр. Нижний Новгород Русия
Технически показатели
Ново жилищно строителство конструкции
Разгъната Застроена Площ      15000 м2
Възложител: „Нижегород Пром Сервиз“ АД  Н. Новгород
Гл. изпълнител:  „ Гефест“ АОЗТ – Н. Новгород  и „Унивесал строй консулт“ ООД-  Благоевград
Срок за изпълнение 18 месеца (1997 – 1998)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни