Хотелска сграда с ресторант на „Асарел - Медет“ АД к.к. Боровец, м Песако, кв.29

Обект: Хотелска сграда с ресторант на „Асарел - Медет“ АД к.к. Боровец, м Песако, кв.29
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      2400 м2
Част: Реконструкция паметник на културата
Възложител: „“Асарел – Медет“ АД гр. Панагюрище
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 7 месееца (2005)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни