“Детски оздравителен лагер „Радуга”, к.к. Камчия, община Аврен”

Обект: “Детски оздравителен лагер „Радуга”, к.к. Камчия, община Аврен”
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      41700 м2
Възложител: СОК „КАМЧИЯ” ЕАД  гр. София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 14 месееца

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни