Бензиностанция и газостанция на „Еко Елда – България“ ЕАД гр. Петрич

Обект: Бензиностанция и газостанция на „Еко Елда – България“ ЕАД гр. Петрич
Технически показатели
Ново строителство върху свободна площадка
Възложител: „Еко Елда – България“ ЕАД
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 10 седмици (2003)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни