Хотел „ Каменград“ гр. Панагюрище

Обект: Хотел „ Каменград“ гр. Панагюрище
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      4600 м2
Част: Пълна реконструкция на съществуващият хотел
Възложител: „“Асарел – Медет“ АД гр. Панагюрище
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 12 месееца (1995 - 1996)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни