Реконструкция на стара селскостопанска сграда в хотел

Обект: Реконструкция на стара селскостопанска сграда в хотел
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      1550 м2
Възложител: ЕТ„Елона – Елонка Христова” гр.Банско
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 12 месеца (2004-2005)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни