Хотел „ Универсал‘ гр. Дупница

Обект: Хотел „ Универсал‘ гр. Дупница
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      965 м2
Хотелска сграда с ресторант
Възложител: „Универсл строй консулт“  гр. Благоевград
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 14 месееца (2009 – 2010)