Жилищен комплекс „ СНЕЖАНА” УПИ III-050053, масив 50, местн. Бански път, земл. С. Баня, общ. Разлог

Обект: Жилищен комплекс „ СНЕЖАНА” УПИ III-050053, масив 50, местн. Бански път, земл. С. Баня, общ. Разлог
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      3990,53 м2
Клиент: “СНЕЖАНА ТУР” АД
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД
Срок за изпълнение 18 месееца