„Лечебно-диагностичен и балнеологичен център”, к.к.Камчия

Обект: „Лечебно-диагностичен и балнеологичен център”, к.к.Камчия
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      7800 м2
Възложител: СОК „КАМЧИЯ” ЕАД  гр. София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 8 месееца