„Учебно-възпитателен център (Училище)”, кк.Камчия, общ.Аврен Технически показатели

Обект: „Учебно-възпитателен център (Училище)”, кк.Камчия, общ.Аврен Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      23777 м2
Възложител: СОК „КАМЧИЯ” ЕАД  гр. София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 14 месееца (2011 – 2012)